Kontrola kompleksowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem