Kontrola prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu „Ośrodek szkolenia przeciwpożarowego”