Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach