Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej