Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim