Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim