Kontrola problemowa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie