Kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Sanoku