Kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Baranowie Sandomierskim