Kontrola problemowa w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie