Kontrola sprawdzająca w Domu dla Dzieci im. ks. B. Markiewicza Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, filia w Dynowie