Kontrola sprawdzająca w Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem