Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orłach