Kontrole kompleksowe w SPZPOZ w Komańczy, NZOZ nr 2 w Jeżowem, NZOZ SANOMED w Rzeszowie