Wizyta monitorująca potwierdzająca prawidłowość przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu „Transgraniczna ochrona środowiska rzeki San – budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap II”

Historia zmian:

  • 8 sierpnia 2013, godz. 09:45, użytkownik: Tadeusz Zaręba