Kontrola doraźna w Domu dla Dzieci „Maciek” w Przemyślu (Realizacja standardu opieki i wychowania…)