Kontrola doraźna w Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem (Realizacja standardu opieki i wychowania…)