Kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie