Kontrola doraźna w NZOZ Krzemienna z siedzibą w Dydni