Kontrola doraźna w NZOZ Sokrates – Ośrodku Zdrowia w Niechobrzu