Kontrola doraźna w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie w Mielcu (umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego oraz oznakowanie specjalistycznych środków transportu sanitarnego)