Kontrola doraźna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu