Kontrola doraźna w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie (umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego oraz oznakowanie specjalistycznych środków transportu sanitarnego)

Historia zmian:

  • 3 marca 2015, godz. 10:34, użytkownik: Tadeusz Zaręba