Kontrola doraźna w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego oraz oznakowanie specjalistycznych środków transportu sanitarnego)

Historia zmian:

  • 3 marca 2015, godz. 10:31, użytkownik: Tadeusz Zaręba