Drukuj

Kontrola doraźna w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego oraz oznakowanie specjalistycznych środków transportu sanitarnego)