Kontrola doraźna w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku (umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego oraz oznakowanie specjalistycznych środków transportu sanitarnego)

Historia zmian:

  • 2 marca 2015, godz. 11:20, użytkownik: Tadeusz Zaręba