Drukuj

Kontrola doraźna w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie (umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego oraz oznakowanie specjalistycznych środków transportu sanitarnego)