Kontrola doraźna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie (Warunki lokalowe użytkowanego obiektu)