Kontrola doraźna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku (Warunki lokalowe użytkowanego obiektu)