Kontrola kompleksowa w Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach