Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie (Organizacja i funkcjonowanie domu pomocy społecznej…)