Kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Sucharskiego