Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie