Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym