Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku jasielskim (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej…)