Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej