Kontrola kompleksowa w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu