Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku