Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej…)