Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie