Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim (Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy)