Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliznem