Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laszczynach z filią w Zmysłówce