Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przeworsku