Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej