Kontrola kompleksowa w Urzędzie Gminy Czarna – pow. bieszczadzki (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)