Kontrola kompleksowa w Urzędzie Gminy Czarna – pow. łańcucki (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)