Kontrola kompleksowa w Urzędzie Gminy Niwiska (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)