Kontrola kompleksowa w Urzędzie Gminy Rymanów (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)