Kontrola prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu „Euroregionalne Centrum Ekumeniczne…”